Com ens organitzem

La Guixa és un grup de consum autogestionat i assembleari, cosa que vol dir que tot el que està a les nostres mans ho fem nosaltres mateixes i que les decisions es prenen en les assemblees. Per això és necessari que les persones que formen part de La Guixa participin d’alguna de les comissions i vinguin a les assemblees.

Les Caixes: quan una persona o grup s’apunta a La Guixa se li assigna un número de caixa que és on rebrà la comanda. Cada Caixa ha de participar d’alguna comissió i assistir a les assemblees.

Què és una comissió? Són els grups de treball que s’encarreguen de les diferents tasques i que fan que La Guixa funcioni. Actualment al grup de consum tenim les següents comissions:

  • Internes: gestionen la organització interna de La Guixa i també s’encarreguen, entre altres coses, de donar la benvinguda a les persones que s’incorporen.
  • Externes: Són les relacions publiques de La Guixa. Mantenen el contacte amb el món exterior i, sobretot, amb l’Ateneu La Sèquia, del qual formem part.
  • Productores: és la comissió que s’encarrega dels productes que entren i surten de La Guixa i de cuidar i mantenir la comunicació amb les nostres productores.
  • Econòmiques: és la comissió que s’encarrega de cobrar i de gestionar el pagament dels productes a qui els produeix.

Què son les assemblees? Són trobades de totes les persones que formen La Guixa per a resoldre tot allò que va més enllà de l’encàrrec de les comissions (entrada de nou producte, calendari d’obertura, temes de local, etc). És el lloc on es prenen les decisions que afecten al grup de consum. Actualment són cada dos mesos.

Si has arribat fins aquí, voldràs saber com funciona la compra:

Els dimarts és el dia de recollida del producte, que durant la setmana cada caixa ha encarregat a través de la pàgina web. El producte es pot venir a recollir de 20 a 21h i es fa el pagament.

Prèviament les caixes encarregades de repartir el producte, l’han rebut i repartit segons el que s’ha demanat.

Els dimarts també pots comprar producte que hi ha a La Guixa en estoc.

No hi ha comanda mínima, per tant si una setmana no et va bé, no cal que compris res.

Finalment, després de tancar, les caixes encarregades de la neteja passen a escombrar i fregar per deixar-ho tot llest per la setmana següent.